Kontakt z ZRHiP UW Service

Zakład robót hydrotechnicznych i podwodnych UW Service sp. z o.o.

ul. Michała Ogińskiego 14a/1 

71-431 SZCZECIN

Biuro/Księgowość: ul. Michała Ogińskiego 14a/1 71-431 SZCZECIN

     Tel: +48 91 469 26 43

     Tel/fax: +48 91 460 11 65

Baza sprzętowa: ul. Przestrzenna 23 70-800 SZCZECIN

     Tel/fax: +48 91 469 26 43

     e-mail: uw-service@pro.onet.pl

     Regon: 812491469

     NIP: 8512847324

     KRS: 0000102008 – Sąd Rejonowy w Szczecinie, XVII Wydział Gospodarczy

     Kapitał zakładowy: 13 041 500,00 PLN wpłacony w całości

     Mapa:

      Zapraszamy!